Windows 10, 所有受支持的半年渠道版本

操作系统版本KMS 激活密钥
Windows 10 ProW269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 Pro NMH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 Pro for WorkstationsNRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 10 Pro for Workstations N9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
Windows 10 Pro Education6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 10 Pro Education NYVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
Windows 10 EducationNW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 Education N2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 EnterpriseNPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 Enterprise NDPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 Enterprise GYYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 10 Enterprise G N44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV

Windows 10 LTSC/LTSB versions

Windows 10 LTSC 2019

操作系统版本KMS 激活密钥
Windows 10 Enterprise LTSC 2019M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
Windows 10 Enterprise N LTSC 201992NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H

Windows 10 LTSB 2016

操作系统版本KMS 激活密钥
Windows 10 Enterprise LTSB 2016DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 Enterprise N LTSB 2016QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639

Windows 10 LTSB 2015

操作系统版本KMS 激活密钥
Windows 10 Enterprise 2015 LTSBWNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ

Earlier versions of Windows Server

Windows Server, version 1803

操作系统版本KMS 激活密钥
Windows Server Datacenter2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG
Windows Server StandardPTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR

Windows Server, version 1709

操作系统版本KMS 激活密钥
Windows Server Datacenter6Y6KB-N82V8-D8CQV-23MJW-BWTG6
Windows Server StandardDPCNP-XQFKJ-BJF7R-FRC8D-GF6G4
点赞 ({{click_count}}) 收藏 (0)

10款黑科技小工具推荐,电脑必装!

6款电脑效率软件推荐

5款经典软件,每一款都值得拥有